Przejdź do głównej zawartości

Daty, które powinieneś znać

Daty, dotyczące historii Polski, które powinieneś znać:

966 r. - chrzest Mieszka I
972 r. - bitwa pod Cedynią
1000 r. - zjazd gnieźnieński, nieoficjalna koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski przez Ottona III
1025 r. - oficjalna koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski
1138 r. - śmierć Bolesława III Krzywoustego, rozbicie dzielnicowe
1226 r. - Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków do Polski (very bad idea)
1331 r. - bitwa pod Płowcami
1333 r. - Kazimierz III Wielki został królem Polski
1364 r. - Kazimierz III Wielki zakłada Akademię Krakowską, zwaną później Uniwersytetem Jagiellońskim
1370 r. - śmierć Kazimierza III Wielkiego
1385 r. - unia personalna, Polska i Litwa miały tego samego króla - Władysława Jagiełłę, to wszystko zaczęło działać od 1386 roku, kiedy Jagiełło pojął za żonę Jadwigę Andegaweńską, wtedy też został królem Polski i Litwy.
1399 r. - śmierć Jadwigi Andegaweńskiej
1409 - 1411 - Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim, jedną z jej bitew jest ta słynna pod Grunwaldem z 15 lipca 1410 r.
1440 r. - powstał Związek Pruski, Władysław IV Jagiellończyk odzyskuje Pomorze Gdańskie
1444 r. - Władysław III ginie pod Warną, dlatego nazywamy go Władysławem Warneńczykiem.
1454 - 1466 - wojna trzynastoletnia zakończona II pokojem toruńskim
1525 r. hołd pruski, koniec sprawy Krzyżaków w Polsce
1569 r. - unia realna w Lublinie, tym razem Litwę i Polskę nie łączył już tylko sam władca, lecz także wojsko
1572 r. - śmierć Zygmunta II Augusta - ostatniego z Jagiellonów, koniec monarchii dziedzicznej
1573 r. - wolna elekcja, pierwszym władcą wybranym w ten sposób był Henryk Walezy, z francuskiej dynastii Walezjuszów, syn Katarzyny Medycejskiej
1655 - 1660 r. potop szwedzki zakończony pokojem w Oliwie
1683 r. - odsiecz wiedeńska, wojska Jana III Sobieskiego pokonały Imperium Osmańskie pod Wiedniem
1764 r. - wybór (pod przymusem) Stanisława II Augusta na króla Polski
1772 r. - I rozbiór Polski
1791 r. - uchwalenie - przez Sejm Wielki - Konstytucji 3 Maja
1792 r. - konfederacja targowicka
1793 r. - II rozbiór Polski
1794 r. - powstanie kościuszkowskie
1795 r. - III rozbiór Polski
1798 r. - śmierć Stanisława II Augusta w Petersburgu
1807 r. - utworzenie Księstwa Warszawskiego
1815 r. - kongres wiedeński
1830-31 - powstanie listopadowe
1863-64 r. - powstanie styczniowe
1914-18 - I wojna światowa
1919 - traktat wersalski
1920 r. - wojna polsko bolszewicka
1921 r. - konstytucja marcowa
1926 r. - zamach majowy
1932 r. - pakt o nieagresji pomiędzy ZSRR a Polską
1933 r. - Hitler doszedł do władzy w Niemczech
1934 r. - pakt o nieagresji zawarty między Polską a III Rzeszą
1935 r. - konstytucja kwietniowa, śmierć Józefa Piłsudskiego
23.08.1939 r. - pakt Ribbentrop - Mołotow zwany IV rozbiorem Polski
1939 - 1945 - II wojna światowa
1.09.1939 r. - agresja III Rzeszy na Polskę, początek II wojny światowej
17.09.1939 - agresja ZSRR na Polskę
22.07.1944 - manifest PKWN
1.08.1944 r. - powstanie warszawskie
1952 - 1989 - Polska Rzeczpospolita Ludowa
16.10.1978 r. - wybór Karola Wojtyły na papieża, przyjął imiona Jan Paweł II
1980 r. - strajki Solidarności
13.12.1981 r. - wprowadzenie stanu wojennego
22.07.1983 r. - zniesienie stanu wojennego
1984 r. - zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki
1989 - okrągły stół
4.06.1989 r. - pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu
1990 - nadal - III RP
1992 - mała konstytucja
2.04.1997 - uchwalenie obecnie obowiązującej Konstytucji
1999 - Polska stała się członkiem NATO
2004 - Polska stała się członkiem UE

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Polegać na kimś jak na Zawiszy

Jakiś czas temu rozpocząłem wątek związków frazeologicznych, które swoją etymologię mają w historii. Pisałem o lakonicznej odpowiedzi, czyli krótkiej. Dziś chciałbym kontynuować ten cykl i opowiedzieć o zwrocie polegać na kimś jak na Zawiszy. J

Noc św. Bartłomieja - czyli jak katolicy pozabijali protestantów

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył historii Francji, a konkretnie rzezi hugenotów, czyli francuskich protestantów. Wydarzenia te w historii zapisały się pod nazwą Nocy św. Bartłomieja. Miało to miejsce w Paryżu, w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 roku. Przy tej okazji, chciałbym przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia dla mojej nauczycielki od historii z liceum. Podczas, gdy omawialiśmy te tragiczne wydarzenia na lekcji, promowała ona film przedstawiający tamte wydarzenia, w reżyserii Patrice'a Chéreau'a z 1994 roku pt. Królowa Margot. No dobra, to jak już przekazaliśmy pozdrowienia, zrobiło się miło, to teraz można przejść do meritum naszej dzisiejszej historii, która już taka wazeliniarska nie jest :). Ksiądz na kazaniu mówi, że katolicy nie są skorzy do sporów, że muzułmanie są mściwi, a katolicy to nie. Otóż Drodzy hierarchowie, chyba nie znacie do końca historii XVI-wiecznej Francji. Wtedy doszło do trragicznych wydarzeń z udziałem katolików i protestantów francuskich, czyli …

Matka królów - krótka historia Katarzyny Medycejskiej

W historii wiele jest postaci, które wzbudzają szereg kontrowersji. Były w niej morderczynie, jak np. Elżbieta Batory. Możemy tu znaleźć także kobiety szalone, jak np. Joanna Kastylijska. Ja pokusiłem się dzisiaj o krótki opis Katarzyny Medycejskiej. Kobieta, której ambicją było to, aby wszystkie jej dzieci zasiadały na tronach Europy. Ta ambicja sprawiła, że sięgnęła po koronę polską dla swojego synka - Henryka Walezego, który naprawdę nazywał się Aleksander Edward, a podczas bierzmowania zmienił imię na Henryk nauczyciele historii przemilczeli ten fakt (przynajmniej w szkole, do której ja chodziłem).  Katarzyna Medycejska żyła w latach 1519 - 1589 i pochodziła z dynastii Medyceuszy, która wywodziła się z Włoch. Jej włoskie pochodzenie przejawiało się w sposobie rządzenia. Nie podobał jej się stosunek Francuzów do Włochów. Za jej panowania na dworze francuskim panował przepych oraz roiło się od intryg. W wieku 14 lat (wtedy to była norma) poślubiła Henryka II. Owocem tego związku by…